Project Description

Всеки си е купувал хранителен продукт, който се отваря трудно или след разопаковането се нарушава цялостта на опаковката. Това може да се избегне с използването на студено лепене (PCS). Друго предимство, при използването на студено лепене е, че води до намаляване на разходите за пакетиране, тъй като нагряването на челюстите на опаковъчната машина става излишно. Това от друга страна пък увеличава скоростта на пакетиране.

Задължително условие при избора на правилна спецификация на опаковките за шоколади и вафли е използваното фолио да има много добри бариерни свойства.