Project Description

Опаковките за сладолед трябва да са устойчиви на ниски температури, затова Ви предлагаме следните видове спецификации