Project Description

В хранителната индустрия постоянно се работи за създаването на нови способи, методи и технологии за удължаване срока на съхранение на продуктите. Един от най-важните фактори, които предпазват продукта и удължават срока на годност, е изборът на подходяща спецификация фолио.