Гаранция за качество

Имаж Глобал България ООД е специализирана фирма за опаковки, която може да изпълни Вашите изисквания за качествена и привлекателна опаковка. Използваме широк спектър от модерни технологии. Резултатът може да видите в раздел Продукти, както и във всеки магазин. Всички предлагани от нас продукти притежават сертификати за качество като:

sert2

* Международен сертификат по качество ISO 9001:2008. Този сертификат удостоверява, че дейностите, които са сертифицирани, отговарят на регламентирани и контролирани стандарти.
* Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти – ISO 22000:2005.
* BRC IOP GLOBAL STANDART FOR PACKING AND PACKING MATERIALS
* AIB (AIB International)
* SADEX (SGS)

Стандартът BRC/IOP Packaging е водещият стандарт, признат от големите търговски вериги и от пакетиращите дружества по целия свят.
Сертификацията за съответствие спрямо изискванията и спецификациите на този стандарт показва, че фабриката Imaj Ambalaj като сертифициран производител на опаковки отговаря на определените от стандарта изисквания, на законовите изисквания и че е положил необходимата грижа за защита на крайните потребители.

Като гаранция за спазване на всички изисквания във фабриката редовно се провеждат проверки, които засягат следните точки:

* използването на висококачествени материали,
* пригодни за контакт с хранителни продукти
* контрол с цел предотвратяване на грешки
* техническа инсталация и поддръжка
* контрол на производството и чистотата

Свържете се с нас и ние ще Ви предложим най-подходящите видове опаковки за Вас.